loodcarbonaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodcarbonaten

 

Stofgegevens

Engelse naam
lead carbonates
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
loodcarbonaten; lood en de verbindingen daarvan
neutraal watervrij loodcarbonaat (PbCO3); lood en de verbindingen daarvan
triloodbis(carbonaat)dihydroxide 2Pb CO3-Pb(OH)2; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodcarbonaten loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide
(1319-46-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
loodcarbonaat
(25510-11-6)

(behoort tot loodcarbonaten)
Specifieke naam op SZW-lijst
loodcarbonaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid