mengsel van amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mengsel van amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-)

 

Stofgegevens

EG-nummer
939-191-9

Engelse naam
reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
mengsel van amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-) en amines, C10-14-vertakt en lineair alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrofenyl)azo]-2-naftalenolato(2-)]chromaat(1-)
Specifieke naam ECHA
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid