een mengsel van: dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftalaat)chromaat(1-); trinatrium bis(6-(4-anisidine)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)chromaat(1-) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

een mengsel van: dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftalaat)chromaat(1-); trinatrium bis(6-(4-anisidine)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)chromaat(1-)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
118685-33-9
EG-nummer
405-665-4

Engelse naam
a mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
een mengsel van: dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftalaat)chromaat(1-); trinatrium bis(6-(4-anisidine)-3-sulfonaat-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftalaat)chromaat(1-)
(118685-33-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Een mengsel van: dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromaat(1-); trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1-naftolato)chromaat(1-)
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid