anorganische loodverbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Loodverbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische loodverbindingen
Engelse naam
anorganic lead compounds
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodverbindingen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Specifieke naam op ZZS loodverbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 31-05-2016
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

154:

Anorganische loodverbindingen stonden als aparte stofgroep op de NeR en zijn daarom ook als aparte stofgroep opgenomen op de ZZS-lijst. Voor een aantal anorganische loodverbindingen gelden strengere grensmassastromen en emissiegrenswaarden. Deze zijn met name genoemd in het zoeksysteem.

47:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

46:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische loodverbindingen
(behoort tot loodverbindingen)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten