haloxyfop-P-methyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Haloxyfop-P-Methyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
haloxyfop-P-methyl
Engelse naam
haloxyfop-P-methyl
CAS-nummer
72619-32-0
EG-nummer
406-250-0
Aquo-code
halOxfPC1y
SIKB-id
3906
Synoniem
Methyl (R)-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
Molecuulformule
C16-H13-Cl-F3-N-O4
SMILES
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm haloxyfop-P-methyl
(72619-32-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,051 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/16/2021 om: 7:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten