haloxyfop-P-methyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 11:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Haloxyfop-P-Methyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
haloxyfop-P-methyl
CAS-nummer
72619-32-0
EG-nummer
406-250-0
Aquo-code
halOxfPC1y
SIKB-id
3906
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
aryloxyfenoxycarbonzuur

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 11:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 11:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm haloxyfop-P-methyl
(72619-32-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,051 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 11:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/23/2019 om: 11:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten