octadecanoaat, loodzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

octadecanoaat, loodzout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7428-48-0
EG-nummer
231-068-1

Engelse naam
stearic acid, lead salt
Synoniem
stearinezuur, loodzout
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
octadecanoaat, loodzout
(7428-48-0)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
4-4-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
octadecanoaat, loodzout
(7428-48-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
octadecanoaat, loodzout
(7428-48-0)
Specifieke naam ECHA
Stearic acid, lead salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid