trifenyltinchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trifenyltinchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
trifenyltinchloride
Engelse naam
fentin chloride
CAS-nummer
639-58-7
EG-nummer
211-358-4
Synoniem
chlorotriphenylstannane
triphenyltin chloride
Molecuulformule
C18-H15-Cl-Sn
SMILES
[Sn](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van trifenyltinchloride
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS organotinverbindingen
organometaalverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
trifenyltinchloride
(639-58-7)
Specifieke naam op ZZS organische tinverbindingen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trifenyltinchloride
(639-58-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
trifenyltinchloride
(639-58-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen

1:

Deze stof of stofgroep is niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar is qua structuur, fysisch-chemische eigenschappen en toxiciteit van het kation gelijkwaardig aan trifenyltinhydroxide. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn daarom gelijk aan die van trifenyltinhydroxide.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trifenyltinchloride
(639-58-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,00024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,49 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 2,3E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 2,3E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 2,3E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 2,3E-06 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 1 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,06 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR andere oppervlaktewateren (droge stof) 0,01 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,06 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,00005 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

60:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

2:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

3:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

4:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

5:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

6:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

7:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

8:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

9:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

10:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

11:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

12:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

13:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

14:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

15:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

16:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

17:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

18:

Waarde geldt voor de som van trifenyltinacetaat, trifenyltinchloride en fentinhydroxide.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten