trifenyltin (kation) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenyltin (kation)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
668-34-8
EG-nummer
694-821-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
fentin
Molecuulformule
C18-H15-Sn+
SMILES
C1=CC=C(C=C1)[Sn+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinacetaat
(900-95-8)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinchloride
(639-58-7)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinhydroxide
(76-87-9)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Specifieke stofnaam op EPRTR
trifenyltin en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinacetaat
(900-95-8)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinchloride
(639-58-7)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinhydroxide
(76-87-9)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,49 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,47 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
6 mg/kg
6 mg/kg
6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof)
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,06 mg/kg
0,06 mg/kg
0,06 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
trifenyltinacetaat
(900-95-8)

(behoort tot trifenyltin (kation))
trifenyltinhydroxide
(76-87-9)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Specifieke naam op SZW-lijst
fentinacetaat
fentinhydroxide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid