trifenyltin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenyltin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
892-20-6
EG-nummer
212-967-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
triphenyltin-hydride
Molecuulformule
C18-H16-Sn
SMILES
C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
trifenyltin (kation)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
16-12-2022
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Specifieke stofnaam op EPRTR
trifenyltin en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trifenyltin (kation)
(668-34-8)
trifenyltin
(892-20-6)

(behoort tot trifenyltin (kation))
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,49 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,47 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid