quizalofop-P-tefuryl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

quizalofop-P-tefuryl

 
Stofgegevens
Stofnaam quizalofop-P-tefuryl
Engelse naam quizalofop-P-tefuryl
CAS-nummer 119738-06-6
EG-nummer 414-200-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem (±) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-fenyloxy]propanoaat
(±) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
oxolan-2-ylmethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
Molecuulformule C22-H21-Cl-N2-O5
SMILES CC(OC1=CC=C(OC2=CN=C3C=C(Cl)C=CC3=N2)C=C1)C(=O)OCC1CCCO1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
quizalofop-P-tefuryl [ISO]
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
quizalofop-P-tefuryl
(119738-06-6)

(behoort tot quizalofop-P-tefuryl [ISO])
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Door een aanpassing van de geharmoniseerde classificatie wordt deze stof niet langer als ZZS geïdentificeerd. Daarom kan overwogen worden een minder strenge stofklasse te hanteren. Op basis van een geschatte dampspanning die kleiner is dan 10 Pa zou de stofklasse S gehanteerd kunnen worden.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
quizalofop-P-tefuryl [ISO]
(200509-41-7)
quizalofop-P-tefuryl
(119738-06-6)

(behoort tot quizalofop-P-tefuryl [ISO])
Specifieke naam op SZW-lijst quizalofop-P-tefuryl (ISO)
tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
quizalofop-P-tefuryl
(119738-06-6)

(behoort tot quizalofop-P-tefuryl [ISO])
Specifieke naam ECHA (±)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/84447
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.