[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12607-70-4
EG-nummer
235-715-9

Engelse naam
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel
Synoniem
nikkelcarbonaathydroxide (nikkel 2+ zout)
Molecuulformule
C-H4-Ni3-O7
SMILES
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Specifieke naam CMR
nikkelcarbonaat; basisch nikkelcarbonaat; koolzuur nikkel (2+) zout [1], koolzuur nikkelzout [2], [µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxytrinikkel [3], [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinikkel
(12607-70-4)
Specifieke naam ECHA
[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid