kwik(II)nitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kwik(II)nitraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10045-94-0
EG-nummer
233-152-3
UN-nummer
1625

Engelse naam
mercury(II) nitrate
Synoniemen
mercury nitrate
mercury dinitrate
Molecuulformule
Hg-N2-O6
SMILES
[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kwik(II)nitraat
(10045-94-0)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW
Datum toevoeging
4-7-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kwik(II)nitraat
(10045-94-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kwik(II)nitraat
(10045-94-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
kwikverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
kwik(II)nitraat
(10045-94-0)
UN-nummer 1625
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIK(II)NITRAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
kwik(II)nitraat
(10045-94-0)
UN-nummer 1625
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIK(II)NITRAAT
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten