cyanamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyanamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyanamide
Engelse naam
cyanamide
CAS-nummer
420-04-2
EG-nummer
206-992-3
Synoniem
carbanonitril
cyaanamide / carbanonitril
Molecuulformule
C-H2-N2
SMILES
C(N)#N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van cyanamide
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyanamide
(420-04-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,2 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
cyanamide
(420-04-2)
Specifieke naam op SZW-lijst cyaanamide / carbanonitril
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten