zwavelzuur loodzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/21/2023 om: 2:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zwavelzuur Loodzout

Stofgegevens

 
Stofnaam
zwavelzuur loodzout
Engelse naam
sulphuric acid, lead salt
CAS-nummer
15739-80-7
EG-nummer
239-831-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
sulphuric acid lead salt
Pbx SO4
Molecuulformule
H2O4S.xPb
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodsulfaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/21/2023 om: 2:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 31-05-2016
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII loodsulfaten; lood en de verbindingen daarvan
loodsulfaat, Pbx SO4; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 17. loodsulfaten
REACH Bijlage XVII, 17. loodsulfaten
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 3/21/2023 om: 2:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3 0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

2:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Let op!

Geprint op: 3/21/2023 om: 2:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten