zwavelzuur loodzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12-4-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zwavelzuur loodzout

 
Stofgegevens
Stofnaam zwavelzuur loodzout
Engelse naam sulphuric acid, lead salt
CAS-nummer 15739-80-7
EG-nummer 239-831-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem sulphuric acid lead salt
Pbx SO4
Molecuulformule H2O4S.xPb
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
loodsulfaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12-4-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 31-05-2016
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII loodsulfaten; lood en de verbindingen daarvan
loodsulfaat, Pbx SO4; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 17. loodsulfaten
REACH Bijlage XVII, 17. loodsulfaten
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 12-4-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodsulfaten zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3 0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

2:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Let op!

Geprint op: 12-4-2024 om: 19:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten