loodsulfaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodsulfaten

 

Stofgegevens

Engelse naam
lead sulphates
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodsulfaten loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
31-05-2016
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodsulfaten loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodsulfaten loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
loodsulfaten; lood en de verbindingen daarvan
loodsulfaat, PbSO4; lood en de verbindingen daarvan
loodsulfaat, Pbx SO4; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodsulfaten loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
zwavelzuur loodzout
(15739-80-7)

(behoort tot loodsulfaten)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3
0,15 mg/m3
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
UN-nummer 1794
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODSULFAAT met meer dan 3% vrij zuur
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Bijzondere bepalingen 3.3 591
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
loodsulfaat
(7446-14-2)

(behoort tot loodsulfaten)
UN-nummer 1794
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODSULFAAT met meer dan 3% vrij zuur
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.