calciumdichromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

calciumdichromaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14307-33-6
EG-nummer
238-243-1

Engelse naam
calcium dichromate
Molecuulformule
Ca-Cr2-O7
SMILES
[Ca++].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
calciumdichromaat
(14307-33-6)
Datum toevoeging
25-8-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
calciumdichromaat
(14307-33-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
calciumdichromaat
(14307-33-6)
Specifieke naam ECHA
Calcium dichromate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid