2-naftylamine acetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-naftylamine acetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
553-00-4
EG-nummer
209-030-0

Engelse naam
2-naphthylamine acetate
Synoniemen
zouten van 2-naftylamine
2-naphthylammonium acetate
2-naftaleenamine acetaat
2-naphthalenamine acetate
salts of 2-naphthylamine
Molecuulformule
C10-H9-N.C2-H4-O2
SMILES
CC(=O)O.Nc1ccc2ccccc2c1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
ZZS aromatische amines
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op ZZS
2-naftylamine acetaat; 2-naftaleenamine acetaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam CMR
zouten van 2-naftylamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van 2-naftylamine
(behoort tot 2-naftylamine)
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op SZW-lijst
zouten van 2-naftylamine
2-naftylamine acetaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid