zouten van 2-naftylamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van 2-naftylamine

 

Stofgegevens

Engelse naam
salts of 2-naftylamine
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR-stoffen SZW
2-naftylamine

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op ZZS
2-naftylamine acetaat; 2-naftaleenamine acetaat
2-naftylamine hydrochloride; 2-naftaleenamine hydrochloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,001 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
9,90E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
zouten van 2-naftylamine
(behoort tot 2-naftylamine)
2-naftylamine acetaat
(553-00-4)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op SZW-lijst
2-naftylamine
zouten van 2-naftylamine
2-naftylamine acetaat
2-naftylamine chloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
UN-nummer 3411
3411
1650
Benaming en beschrijving 3.1.2 beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, VAST
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
UN-nummer 3411
3411
1650
Benaming en beschrijving 3.1.2 beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, VAST
GEVI-code 60 60 60
Stofindeling weg en spoor NR NR SNR
Stofindeling water NR NR SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.