ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS aromatische amines

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen