2-naftylamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 5:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Naftylamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-naftylamine
Engelse naam
2-naphthylamine
CAS-nummer
91-59-8
UN-nummer
1650; 3411; 3411
EG-nummer
202-080-4
Aquo-code
2AoNaf
SIKB-id
2952
Synoniem
2-aminonaftaleen
beta-naftylamine
2-naphthalenamine
Molecuulformule
C10-H9-N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-naftylamine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS aromatische amines
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-naftylamine acetaat
2-naftylamine hydrochloride

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 5:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

102:

Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 5:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 9,90E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,95E-06 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 5:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
UN-nummer 3411
3411
1650
Benaming en beschrijving 3.1.2 beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING
beta-NAFTYLAMINE, VAST
Klasse 2.2 6.1
6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
IBC02 P001
IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
TP2
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 5:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam CMR 2-naftylamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten