ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS aromatische amines

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

tonen verbergen

2-naftylamine behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen