ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor afdeling 3.6 Agrarische sector

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acrylaten Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS aromatische amines Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS cadmium en cadmiumverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS chroom (VI) verbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gebromeerde brandvertragers Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde benzenen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS glycol ethers Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS hydrazines Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS organotinverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten Gebruik verwacht