ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van de gas- en benzinefracties uit een katalytisch kraakproces. Bevat voornamelijk ethaan en ethyleen. Gassen (aardolie), topproducten van ethaanverwijdering, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten