ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor branche 3.3.4 Maken van cokes

Download deze lijst als TXT XLSX

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS aromatische amines

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS toluidines

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS aardoliederivaten

Gebruik verwacht