Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68187-57-5
EG-nummer
269-109-0

Engelse naam
Pitch, coal tar-petroleum, Pitch Residues [The residue from the distillation of a mixture of coal tar and aromatic petroleum streams. A solid with a softening point from 40 °C to 180 °C (140 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex combination of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie
(68187-57-5)
Specifieke naam op ZZS
Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie
(68187-57-5)
Specifieke naam CMR
Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 400C tot 1800C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid