ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder lage druk van de uitstroom uit de reformingreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot lagedruk-afdampvat, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten