ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor branche 3.4.10 Grafische industrie

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acrylaten Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS chroom (VI) verbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden Gebruik verwacht