chrysotiel | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chrysotiel

Stofgegevens

 
Stofnaam
chrysotiel
Engelse naam
chrysotile
CAS-nummer
12001-29-5
UN-nummer
2590
Aquo-code
chrystl
SIKB-id
314
Synoniem
asbest chrysotiel
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR
Chemische stofgroep
asbestvezels
asbest

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII chrysotiel
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

21:

asbestvezels, ook met casnummer 132207-32-0

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2000 vezels/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor asbest geldt dat de som van alle afzonderlijke blootstellingsconcentraties (van zowel amfibool als chrysotiel) als fractie van de afzonderlijke grenswaarden kleiner is dan één. Zie besluit 340 van 19 september 2016.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest)
UN-nummer 2590
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, CHRYSOTIEL
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten