ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Destillaten (aardolie), pentaanverwijdering, topproducten Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch gekraakte gasstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten