ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor subbranche 3.4.5 e het winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk

Download deze lijst als TXT XLSX

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS arseen en arseenverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS cadmium en cadmiumverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS ftalaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Gebruik verwacht