ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het onderwerpen van aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 10°C tot 230°C. Nafta (aardolie), stankvrij gemaakt, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten