ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor branche 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw

Download als Excel bestand

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acrylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS arseen en arseenverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS chroom (VI) verbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS ftalaten

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS glycol ethers

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nitrotoluenen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS organotinverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Gebruik verwacht