1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84777-06-0
EG-nummer
284-032-2

Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear
Synoniemen
branched and linear dipentylesters of 1,2-benzenedicarboxylic acid
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en niet-vertakt
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, lineair en vertakt
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en niet-vertakt
Verbod en vrijstelling volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Specifieke naam CMR
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair [1], n-pentyl-isopentylftalaat [2], di-n-pentylftalaat [3], di-isopentylftalaat [4]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, lineair en vertakt
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2-benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en lineair
(84777-06-0)
Specifieke naam ECHA
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid