ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol behoort tot ZZS fenolen