ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Water voor branche 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie

Download als Excel bestand

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS acetamides

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS arseen en arseenverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS boorverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS butadienen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS cadmium en cadmiumverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS chroom (VI) verbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS fenolen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kobaltverbindingen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS kwik en kwikverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS lood en loodverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS nikkel en nikkelverbindingen

Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS oxiranen

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Gebruik verwacht

tonen verbergen

ZZS steenkoolderivaten

Gebruik verwacht