Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 8:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Als Residu Uit De Destillatie Van Stoomgekraakte Uitputtend Verhitte Nafta, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 150°C Tot 350°C. Gekraakte Gasolie, Residuen (Aardolie), Stoomgekraakte Uitputtend Verhitte Nafta

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta
Engelse naam
Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as residue from the distillation of steam cracked heat soaked naphtha and boiling in the range of approximately 150 °C to 350 °C (302 °F to 662 °F).]
CAS-nummer
93763-85-0
EG-nummer
297-905-8
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 8:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta
(93763-85-0)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 8:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 8:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2020 om: 8:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta
(93763-85-0)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 1500C tot 3500C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten