Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
96690-55-0
EG-nummer
306-251-5

Engelse naam
Tar acids, distn. residues, Distillate Phenols [A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen
(96690-55-0)
Specifieke naam op ZZS
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen
(96690-55-0)
Specifieke naam CMR
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid