De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90641-01-3
EG-nummer
292-624-7

Engelse naam
Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., Carbolic Oil Extract Residue [The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed primarily of indene, indan and alkylbenzenes.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu
(90641-01-3)
Specifieke naam op ZZS
De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu
(90641-01-3)
Specifieke naam CMR
De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid