Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90640-87-2
EG-nummer
292-609-5

Engelse naam
Distillates (coal tar), light oils, acid exts., Light Oil Extract Residues, high boiling [This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie
(90640-87-2)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie
(90640-87-2)
Specifieke naam CMR
Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumarooN fenol en o-, m- en p-kresoL met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid