ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling teneinde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Koolwaterstoffen C6-11-, waterstofbehandeld gedearomatiseerd behoort tot ZZS aardoliederivaten