Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
97926-59-5
EG-nummer
308-278-8

Engelse naam
Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurized, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained by catalytic dehydrosulfurization of thermal-cracked light vacuum petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C20 and boiling in the range of approximately 270 °C to 370 °C (518 °F to 698 °F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld
(97926-59-5)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld
(97926-59-5)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 2700C tot 3700C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid