Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-35-0
EG-nummer
270-726-2

Engelse naam
Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly piperylenes.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas
(68477-35-0)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas
(68477-35-0)
Specifieke naam CMR
Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid