Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68952-76-1
EG-nummer
273-169-3

Engelse naam
Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas
(68952-76-1)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas
(68952-76-1)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid