mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide

 

Stofgegevens

EG-nummer
935-120-0

Engelse naam
blend of digadolinium dioxide sulphide and cadmium zinc sulphide
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS cadmium en cadmiumverbindingen
zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
28-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide
Specifieke naam ECHA
Blend of digadolinium dioxide sulphide and cadmium zinc sulphide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid