Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68308-04-3
EG-nummer
269-624-0

Engelse naam
Tail gas (petroleum), gas recovery plant, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
Synoniemen
Tail gas (petroleum), gas recovery plant
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie
(68308-04-3)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie
(68308-04-3)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid