1,3-butadieen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-butadieen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
106-99-0
EG-nummer
203-450-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,3-butadiene
Synoniemen
buta-1,3-dieen
buta-1,3-diene
Aquo-code
13butDen
SIKB-id
2819
Molecuulformule
C4-H6
SMILES
C=CC=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS butadienen
butadienen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op ZZS
1,3-butadieen; buta-1,3-dieen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Milieu Lucht Lucht MTR
3 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,78
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
330 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
33 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
2 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,89 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
22.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
89.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
15.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
62.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
12.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
49.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
615 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
8,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam CMR
1,3-butadieen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,3-butadieen
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam ECHA
Buta-1,3-diene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam ECHA
Buta-1,3-diene
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 618 662 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.