Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85536-19-2
EG-nummer
287-500-4

Engelse naam
Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg., Light Oil Redistillate, intermediate boiling
Synoniemen
Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg.
Light Oil Redistillate, intermediate boiling
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend
(85536-19-2)
Specifieke naam op ZZS
Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend
(85536-19-2)
Specifieke naam CMR
Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid