Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100683-97-4
EG-nummer
309-667-5

Engelse naam
Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of a petroleum oil fraction with activated charcoal for the removal of traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C28.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende
(100683-97-4)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende
(100683-97-4)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid