Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101316-84-1
EG-nummer
309-886-6

Engelse naam
Tar, brown-coal, low-temp. [A tar obtained from low temperature carbonization and low temperature gasification of brown coal. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic hydrocarbons and cyclic phenols.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur
(101316-84-1)
Specifieke naam op ZZS
Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur
(101316-84-1)
Specifieke naam CMR
Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid