ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur behoort tot ZZS steenkoolderivaten